ด้วยระบบ e-Learning2 ใช่ User name และ Password ตัวเดียวกับระบบทะเบียน
หากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน ขอให้ติดต่อ สำนักทะเบียน
โทร. 092 941 4588
หรือ คลิก inbox ผ่าน Page facebook สำนักทะเบียนฯ-มหาวิทยาลัยธนบุรี

Thonburi University

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access