ระบบ e-Learning2 ใช้ User name และ Password ตัวเดียวกับระบบทะเบียน
หากนักศึกษาลืมรหัสผ่าน ขอให้ติดต่อ สำนักทะเบียน
โทร. 092 941 4588
หรือ คลิก inbox ผ่าน Page Facebook สำนักทะเบียนฯ-มหาวิทยาลัยธนบุรี

Thonburi University: Log in

Cookies must be enabled in your browser

The site is undergoing maintenance and is currently not available

ปิดการใช้งานระบบ